Přejít na obsah

Certifikace a školení

Veškerou naši činnost provádíme na základě platných povolení a předpisů. Samozřejmností je pro nás spolupráce při řešení dodávek s odbornými poradci dodavatele materiálu, tak abychom dodrželi správné technologické postupy a nařízení. Pracovníci naší společnosti se účastní pravidelně školení v oblasti stavebních a montážních prací.